وبلاگ تقویم

مناسبت های سال ۹۹ – تقویم مناسبت ها ۱۳۹۹ در یک نگاه

مناسبت های سال 99 - تقویم مناسبت ها 1399 در یک نگاه

مناسبت های سال ۹۹ در یک نگاه اﺳﺘﺨﺮاج و ﺗﻨﻈﯿﻢ: ﺷﻮراي ﻣﺮﮐﺰ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻣﺆﺳﺴﮥ ژﺋﻮﻓﯿﺰﯾﮏ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان مناسبت های فروردین ۱۳۹۹ ۱- شهادت امام موسی کاظم (ع) – آغاز نوروز (تعطیل) ۲- عید نوروز(تعطیل) ۳- مبعث حضرت رسول اکرم (ص)(تعطیل) -عید نوروز (تعطیل) ۴- عید نوروز (تعطیل) ۷- روز هنرهای …

ادامه مطلب